24 พฤษภาคม 2562 ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/280299

สัตว์ป่าซึ่งประกอบด้วยกวางป่า 20 ตัว เก้ง 14 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาว 230 ตัว ไก่ป่าตุ้มหูแดง 140 ตัว และไก่ฟ้าพญาลอ 210 ตัว รวมทั้งหมด 614 ตัว ถูกปล่อยคืนสู่ป่าบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เปิดเผยว่ากิจกรรมนี้อยู่ภายใต้แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก สำหรับนำปล่อยคืนสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำหรับสัตว์ป่าดังกล่าวเป็นสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาเขียว และนอกจากปล่อยคืนธรรมชาติแล้ว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ยังมีการจัดการลาดตระเวนคุ้มครอง และป้องกันพื้นที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องด้วย